10Sža/41/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 12.11.2014 10:05
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Henčeková, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Zuzana Ďurišová
JUDr. Peter Paluda


Účastníci:
Rahim Uddin
c/a
Oddelenie hraničnej kontroly PZ Zboj