10Sža/32/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 08.10.2014 10:25
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Henčeková, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Zuzana Ďurišová
JUDr. Peter Paluda


Účastníci:
Parvin Sadat
c/a
Ministerstvo vnútra SR - migračný úrad