10Sža/3/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 12.03.2014 10:20
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Zuzana Ďurišová
Členovia senátu: JUDr. Peter Paluda
JUDr. Elena Berthotyová, PhD.


Účastníci:
Mustafa Jalali
c/a
Ministertvo vnútra SR (pôvodne Migračný úrad Ministerstva vnútra SR)