10Sža/30/2014

Kolégium:
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 27.08.2014 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Henčeková, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Ing. Miroslav Gavalec, PhD.
JUDr. Peter Paluda


Účastníci:
Eraj Jusufi
c/a
Oddelenie hraničnej kontroly PZ Topoľa