10Sža/27/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 17.06.2015 09:20
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Zuzana Ďurišová
JUDr. Jana Henčeková, PhD.


Účastníci:
Le thi Ly
c/a
Úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia PZ SR

preložené na nový T:23.6.2015 o 10,00 v P-3