10SZa/22/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 11.12.2015 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Zuzana Ďurišová
JUDr. Ing. Miroslav Gavalec, PhD.


Účastníci:
Vincent Abuchi Mbelede
c/a
Oddelenie cudzineckej polície PZ Bratislava