10Sža/2/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 11.02.2015 10:10
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Henčeková, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Zuzana Ďurišová
JUDr. Elena Berthotyová, PhD.


Účastníci:
Abdallah Kara
c/a
Ministerstvo vnútra SR, Migračný úrad