10Sža/21/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 06.05.2015 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Elena Berthotyová PhD.
Členovia senátu: JUDr. Zuzana Ďurišová
JUDr. Jana Henčeková PhD.


Účastníci:
Kumar Bhushan
c/a
Oddelenie hraničnej kontroly Košice - letisko