10Sža/19/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 02.07.2014 09:55
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Zuzana Ďurišová
Členovia senátu: JUDr. Peter Paluda
JUDr. Igor Belko


Účastníci:
Gurmeet Singh
c/a
Oddelenie hraničnej kontroly PZ