10Sža/18/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 22.08.2012 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Henčeková, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Peter Paluda
JUDr. Ing. Miroslav Gavalec PhD.


Účastníci:
Amrudin Fazly
c/a
Migračný úrad Ministerstva vnútra SR