10Sža/17/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 07.08.2012 10:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Henčeková PhD.
Členovia senátu: JUDr. Zuzana Ďurišová
JUDr. Peter Paluda


Účastníci:
Ayaz Hasan
c/a
Ministerstvo vnútra SR