10SZa/16/2016

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 11.07.2016 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Zuzana Ďurišová
JUDr. Ing. Miroslav Gavalec, PhD.


Účastníci:
Marwan Hazem Hassan
c/a
Oddelenie cudzineckej polície PZ Banská Bystrica