10Sža/16/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 18.06.2014 10:25
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Zuzana Ďurišová
Členovia senátu: JUDr. Igor Belko
JUDr. Peter Paluda


Účastníci:
Qasim Khan
c/a
Oddelenie azylu PZ Humenné