10Sža/13/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 15.04.2015 10:20
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Zuzana Ďurišová
JUDr. Jana Henčeková, PhD.


Účastníci:
Timur Melikyan
c/a
Riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície Bratislava