10SZa/1/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 15.02.2012 10:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Henčeková, PhD.
Členovia senátu:


Účastníci:
Ali Sikandar
c/a
Oddelenie cudzineckej polície PZ Dunajská Streda