10SZa/11/2016

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 03.06.2016 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Zuzana Ďurišová
JUDr. Igor Belko


Účastníci:
Mohamad Ahmad MOHAMAD
c/a
Oddelenie cudzineckej polície Policajného zboru Banská Bystrica