10So/91/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 13.05.2015 10:10
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Zuzana Ďurišová
Členovia senátu: JUDr. Jana Henčeková PhD.
JUDr. Peter Paluda


Účastníci:
Mikuláš Bilko
c/a
Sociálna poisťovňa - ústredie Bratislava