10So/82/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 24.09.2014 10:10
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Henčeková, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Zuzana Ďurišová
JUDr. Peter Paluda


Účastníci:
Jozef Grňa
c/a
Sociálna poisťovňa – ústredie, Bratislava