10So/64/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 17.02.2016 10:15
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Igor Belko
Členovia senátu: JUDr. Zuzana Ďurišová
JUDr. Peter Paluda


Účastníci:
Drahoslav Vojček
c/a
Sociálna poisťovňa - ústredie Bratislava