10So/51/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 20.08.2014 10:10
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Zuzana Ďurišová
Členovia senátu: JUDr. Jana Henčeková, PhD.
JUDr. Peter Paluda


Účastníci:
Ladislav Kroščen
c/a
Sociálna poisťovňa, ústredie