10So/38/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 09.04.2014 13:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Henčeková, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Zuzana Ďurišová
JUDr. Peter Paluda


Účastníci:
Ladislav Skarba
c/a
Sociálna poisťovňa – ústredie, Bratislava