10So/37/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 14.11.2012 10:10
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Zuzana Ďurišová
Členovia senátu: JUDr. Jana Henčeková, PhD.
JUDr. Peter Paluda


Účastníci:
Pavol Datko
c/a
Sociálna poisťovňa – ústredie, Bratislava