10So/12/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 06.11.2013 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Henčeková, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Zuzana Ďurišová
JUDr. Peter Paluda


Účastníci:
Otília Daňovičová
c/a
Sociálna poisťovňa – ústredie, Bratislava