10So/12/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 01.08.2012 11:10
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Henčeková PhD.
Členovia senátu: JUDr. Zuzana Ďurišová
JUDr. Peter Paluda


Účastníci:
Ing. Georgi Balaburov CSc.
c/a
Sociálna poisťovňa - ústredie Bratislava
Termín vyhlásenia rozhodnutia z r u š e n ý .