10So/102/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 26.08.2015 09:10
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Henčeková, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Zuzana Ďurišová
JUDr. Peter Paluda


Účastníci:
Marek Vaňko
c/a
Sociálna poisťovňa - ústredie