1 VCdo 1/2017

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 27.04.2017 09:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Soňa Mesiarkinová
Členovia senátu: JUDr. Marián Sluk, PhD.
JUDr. Ján Šikuta, PhD.
JUDr. Martin Vladik
JUDr. Emil Franciscy
JUDr. Daniela Sučanská
JUDr. Elena Siebenstichová


Účastníci:
Ing. Miloš Gotzmann - Labužník Michalovce
c/a
IMBIZ, s.r.o. Spišská Nová Ves