1 Urto 2/2013

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 24.04.2013 09:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Ž.A., § 209 ods. 1,4 písm. d/, § 21 ods. 1, § 209 ods. 1,4 písm. d/ Tr. zák. ČR a iné