1 Urto 1/2015

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 15.04.2015 13:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
A. P., pre § 242 ods. 1, § 303, § 303c, § 248a, § 25 ods. 2, § 52 nemeckého Tr. zák.