1 Tost 39/2011

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné pojednávanie
Termín: 01.12.2011 14:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
P. P.; pre § 296 Tr. zák. a iné.