1 Tost 36/2014

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 16.10.2014 14:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
P.Z. a spol., § 296 Tr. zák.
zrušené