1 Tost 32/2013

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 17.10.2013 14:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Ing. A. C., § 336 ods. 1 Tr. zák.