1 Tost 20/2012

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 31.05.2012 14:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Ľ. F., - 185a ods. 1, § 219 ods. 1,2 písm. a/ Tr. zák.