1 Tost 11/2013

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 12.06.2013 13:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
J.D., § 87 ods. 1 Tr. zák. Rakúskej republiky, § 105 ods. 1, § 106 ods. 1 r.1, r.2, 15
Tr. zák. Rak. rep. a iné