1 To 9/2014

Kolégium:
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 01.10.2014 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Š.S., § 144 ods. 1, ods. 2 písm. f/ Tr. zák. a iné