1 To 9/2012

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 13.03.2013 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Ing. J.H., § 248 ods. 1,5 Tr. zák.