1 To 8/2015

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 24.06.2015 13:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
F. L., § 219 ods. 1, ods. 2 písm. j/ Tr. zák. účinného do 31. decembra 2005 a iné