1 To 8/2013

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 22.01.2014 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
R.T., § 235 ods. 1, ods. 2 písm. b/ Tr. zák. a iné
ZRUŠENÉ