1 To 8/2011

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 08.02.2012 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
R.Ch.,§ 296 Tr. zák. a iné