1 To 7/20112

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 30.01.2013 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
M.P. a spol., § 144 ods. 1,2 písm. c/ Tr. zák. a iné