1 To 7/2011

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 30.11.2011 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Ing. M. K., § 250/1,3,4 Tr. zák. a iné