1 To 6/2015

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 28.10.2015 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Š.T. pre § 336 ods. 2 Tr. zák.