1 To 6/2011

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 04.04.2012 11:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
M.B., § 333 ods.1,2 písm. b/ Tr. zák.
Zrušené