1 To 5/2015

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 15.04.2015 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
J. L., pre § 219 ods. 1, ods. 2 písm. b/, d/ Tr. zák. účinného do 31.12.2005 a iné
ZRUŠENÉ