1 To 5/2013

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 09.10.2013 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
A.A., § 9 ods. 2, § 250 ods. 1, ods. 4 Tr. zák.