1 To 5/2012

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 12.09.2012 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Ing. Ľ.R. a spol., § 9 ods. 1, § 250 ods. 1,4 Tr. zák.