1 To 5/2011

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 07.03.2012 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
JUDr. M.M.a spol., § 250 ods. 1,5, § 9 ods. 2, § 10 ods. 1 písm. a/ Tr. zák.