1 To 5/2010

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 12.10.2011 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
O. M. a spol., § 148/5 Tr. zák. a iné