1 To 4/2015

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 15.07.2015 10:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
JUDr. M. D., pre § 336 ods. 1 Tr. zák.