1 To 4/2012

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 02.05.2012 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Ing. A. H., § 261 ods. 1, 2 písm. a/, § 225 ods. 1 Tr.zák.