1 To 4/2010

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 14.11.2011 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
JUDr. J. M. a spol. , § 160a ods. 1 Tr. zák. a iné